Důležité dokumenty

Stanovy družstva Krov

Stanovy jsou odsouhlasené a určené ke schválení na schůzi BD v červnu t.r.

2014-STANOVY_DRUZSTVA_KROV.pdf