Pozvánka na řádnou členskou schůzi 20.10.2016

4. října v 17:54

Vážení, zveme Vás na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Krov , která se bude konat ve čtvrtek dne 20. 10. 2016 v 19,30 hodin v 6. patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Program :
1. zahájení
2. seznámení s aktuální situací - zápis do OR, změna názvu družstva dle nových stanov 3. odstoupení dvou členů představenstva a volba tříčlenné kontrolní komise dle nových stanov
4. podpis smlouvy s účetní a správní společností IKON
5. schválení vyúčtování roku 2015
6. návrh rozpočtu na rok 2017
7. informace - zápis garáže do katastru nemovitostí
8. závěr


Přílohy:
Výkaz zisku a ztráty za rok 2015 - vypracovala spol. Inter Consult
Návrh rozpočtu na rok 2017

za představenstvo BD Krov

Ludmila Kolková, v.r.
místopředsedkyně

Ivana Voldánová, v.r.
členka představenstva

Praha 3.10. 2016

V případě Vaší neúčasti na členské schůzi pověřte někoho zastupováním za Vás na členské schůzi včetně hlasování.